Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Dot.bomb Australia : how we wrangled, conned and argie-bargied our way into the new digital universe
Tác giả: Kate Askew
Xuất bản: Crows Nest NSW: Allen Unwin, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.1420994
 
Sam Walton, made in America : my story
Tác giả: Sam Walton, John Huey
Xuất bản: New York: Bantam Books, 1993
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.149092
 
Hiện trạng chợ tại Thành Phố Hồ Chí Minh và đề xuất xây dựng mô hình chợ sinh thái
Tác giả: Hồ Thị Minh Tuyền, Bùi Thị Hồng, Nguyễn Thị Thủy
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  381.14
 
Web systems design and online consumer behavior
Tác giả: Gao Yuan
Xuất bản: kd: Idea Group Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (chm)
ddc:  381.142
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.14203
 
Thực trạng , định hướng và giải pháp phát triển siêu thị trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh hiện nay
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: Đoàn Thanh Niên, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  381.148
 
On Target : How the world's hotteest retailer hit a bull's - eye
Tác giả: Laura Rowley
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Incorporated, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  381.1411
 
Amazon.com phát triển thần tốc : Amazon.com : Get big fast
Tác giả: Robert Spector
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  381.145
 
Factors affect to the online shopping intention of customers in Vietnam
Tác giả: Thi Ngoc Bich Luong, Phi Hung Bui
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  381.142
 
Developments in the Call Centre Industry
Tác giả: Julia Connell, John Burgess, John Burgess, Julia Connell
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  381.142
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục