Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 531 kết quả
Intermediate algebra
Tác giả: Julie Miller, Nancy Hyde, Molly O'Neill
Xuất bản: Dubuque IA: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Mathematics in action. Algebraic, graphical, and trigonometric problem solving
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Elementary and intermediate algebra
Tác giả: George Woodbury
Xuất bản: Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Automorphic forms and Lie superalgebras
Tác giả: Urmie Ray
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Theory and applications of higher-dimensional Hadamard matrices
Tác giả: Yi Xian Yang, Xin Xin Niu, Cheng Qing Xu
Xuất bản: Beijing Boca Raton FL: Science Press Chapman HallCRC, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Đại số tuyến tính và hình học giải tích
Tác giả: Trần Trọng Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.14
 
Linear Algebra and Smarandache Linear Algebra
Tác giả: W B Vasantha Kandasamy
Xuất bản: Usa: American Research Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Algebraic Groups and Discontinuous Subgroups
Tác giả: A Borel
Xuất bản: : Amer Mathematical Society, 1966
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Stream ciphers and number theory
Tác giả: Thomas W Cusick, C Ding, Ari Renvall
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.7
 
Algebra demystified [electronic resource]
Tác giả: Rhonda Huettenmueller
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục