Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Magnetism : molecules to materials
Tác giả: Marc Drillon, Joel S Miller
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
NMR methods for the investigation of structure and transport
Tác giả: Edme H Hardy
Xuất bản: Heidelberg: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538.362
 
Phổ cộng - hưởng - từ hạt nhân. Quyển 1
Tác giả: Trần Đình Sơn, Chu Đình Kính, Nguyễn Thị Hồng Điệp
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  538.362
 
Kim loại hoá màng nhôm (Al) trên đế Polyethylence Terephthalate (PET) bằng phương pháp phúng xạ Magnetron cân bằng theo ...
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: Đoàn Thanh Niên, 2001
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Physics of Magnetism and Magnetic Materials
Tác giả: K H J Buschow, Boer F R De
Xuất bản: New York: Kluwer Academic Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538.4
 
Magnetism [electronic resource] : From Fundamentals to Nanoscale Dynamics
Tác giả: Joachim Stohr, Hans Christoph Siegmann
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Hidden attraction : the history and mystery of magnetism
Tác giả: Gerrit L Verschuur
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Simple models of magnetism
Tác giả: Ralph Skomski
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538.015118
 
The earth's magnetism : an introduction for geologists
Tác giả: Roberto Lanza, Antonio Meloni
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538.7
 
Magnetic monopoles
Tác giả: Ya M Shnir
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục