Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1480 kết quả
Power generation technologies
Tác giả: Paul A Breeze
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Transmission and distribution electrical engineering
Tác giả: C R Bayliss
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Handbook of power system engineering
Tác giả: Yoshihide Hase
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Electric distribution systems [electronic resource]
Tác giả: A A Sallam
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Handbook of batteries [electronic resource]
Tác giả: David Linden, Thomas B Reddy
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Stationary fuel cells [electronic resource] : an overview
Tác giả: Kerry-Ann Adamson
Xuất bản: Amsterdam Boston London: Elsevier Science, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.312429
 
Introductory circuit analysis
Tác giả: Robert L Boylestad
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Photovoltaic solar energy generation
Tác giả: A Goetzberger, Volker U Hoffmann
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Đánh giá độ tin cậy phát tuyến hình tia của mạng điện phân phối
Tác giả: Phạm Quốc Nghiệp, Nguyễn Hoàng Việt
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3191
 
Điều khiển máy điện gió không đồng bộ nguồn kép
Tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Đình Trực
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục