Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Foundations of object-oriented languages : types and semantics
Tác giả: Kim B Bruce
Xuất bản: Cambridge Mass London: MIT Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.117
 
A history of modern computing
Tác giả: Paul E Ceruzzi
Xuất bản: London Eng Cambridge Mass: MIT Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
The new cognitive neurosciences
Tác giả: Michael S Gazzaniga
Xuất bản: Cambridge Mass London: MIT, 2000
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153
 
Musimathics : the mathematical foundations of music
Tác giả: D Gareth Loy
Xuất bản: Cambridge Mass London: MIT Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.2
 
The architecture of cognition
Tác giả: John R Anderson
Xuất bản: Cambridge Mass London: Harvard University Press, 1983
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.4
 
Disorders of volition
Tác giả: Natalie Sebanz, Wolfgang Prinz
Xuất bản: Cambridge Mass London: MIT Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WM 140
 
Ingenious genes : how gene regulation networks evolve to control development
Tác giả: Roger Sansom
Xuất bản: Cambridge Mass London: MIT Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.865
 
The infant's world
Tác giả: Philippe Rochat
Xuất bản: Cambridge Mass London: Harvard University Press, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.422
 
Yayoi Kusama : Infinity Mirror Room--Phalli's Field
Tác giả: Jo Applin
Xuất bản: London Cambridge Mass: Afterall Books Distributed by The MIT Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.2
 
Total modernity and the avant-garde in twentieth-century Chinese art
Tác giả: Minglu Gao
Xuất bản: Cambridge Mass London: MIT Press in association with China Art Foundation, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  709.510904
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục