Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
The nuts and bolts of cardiac resynchronization therapy [elektronisk ressurs]
Tác giả: Tom Kenny
Xuất bản: Malden Mass Oxford: Blackwell Futura, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.123025
 
Economic sociology : state, market, and society in modern capitalism
Tác giả: C Trigilia
Xuất bản: Oxford Malden Mass: Blackwell Publishers, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.3
 
Prescribing in pregnancy
Tác giả: M M Ramsay, Peter C Rubin
Xuất bản: Malden Mass Oxford: BlackwellBMJ, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.2
 
Evidence-based dermatology
Tác giả: Hywel C Williams
Xuất bản: Malden Mass Oxford: Blackwell PubBMJ Books, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.5
 
A companion to science fiction
Tác giả: David Seed
Xuất bản: Malden Mass Oxford: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.3
 
Clinical periodontology and implant dentistry
Tác giả: Thorkild Karring, Niklaus Peter Lang, Jan Lindhe
Xuất bản: Oxford Malden Mass: Blackwell Munksgaard, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.632
 
Confucius & Confucianism : the essentials
Tác giả: Lee Dian Rainey
Xuất bản: Oxford Malden Mass: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  181.112
 
Electric cables handbook
Tác giả: G F Moore
Xuất bản: Oxford Malden Mass: Blackwell Science, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.31934
 
A companion to the history of economic thought [electronic resource]
Tác giả: Jeff Biddle, John Bryan Davis, Warren J Samuels
Xuất bản: Malden Mass Oxford: Blackwell, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.1
 
Visual diagnosis in emergency and critical care medicine [electronic resource]
Tác giả: Christopher P Holstege
Xuất bản: Malden Mass Oxford London: Blackwell Pub BMJ Books, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.18
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục