Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 231 kết quả
Phụ gia thực phẩm
Tác giả: Đàm Sao Mai, Đặng Bùi Khuê, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Thực hành đánh giá cảm quan
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Công nghệ gia công sợi hóa học
Tác giả: Huỳnh Văn Trí, Huỳnh Tiến Phong, Nguyễn Công Toàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677
 
Giáo trình mô hình hóa và điều khiển trong điện tử công suất ứng dụng matlab - simulink
Tác giả: Lê Minh Phương, Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3170285
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Lý luận giảng dạy tiếng Anh
Tác giả: Trần Quốc Thao
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Sinh học tế bào
Tác giả: Bùi Trang Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Giáo trình Luật thương mại quốc tế
Tác giả: Mai Hồng Quỳ, Trần Việt Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Nhập môn logic học
Tác giả: Phạm Đình Nghiệm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Nhập môn logic học
Tác giả: Phạm Đình Nghiệm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2018
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục