Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
Vận tảigiao nhận trong ngoại thương
Tác giả: Hoàng Văn Châu, Nguyễn Hồng Đàm, Nguyễn Như Tiến, Vũ Sỹ Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388
 
Mạng cao áp và trạm điện kéo : dùng cho chuyên ngành trang bị điện-điện tử công nghiệp và Giao thông vận tải
Tác giả: Đàm Quốc Trụ, Lê Mạnh Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Cầu tạo gầm ô tô tải, ô tô buýt
Tác giả: Nguyễn Khắc Trai
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.24
 
Nhiên liệu, dầu nhờn và chất tải nhiệt
Tác giả: Chung Thế Quang, Đỗ Tấn Dân, Huỳnh Kim Ngân, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2538
 
Hệ thống truyền lực : Sách hướng dẫn sửa chữa, kiểm tra và bảo trì những hệ thống động cơ ở các phương tiện vận chuyển, xe tải, xe buýt và ô tô những nguyên tắc về bảo trì
Tác giả: Chung Thế Quang, Đỗ Tấn Dân, Huỳnh Kim Ngân, Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.244
 
Thống kê Bưu chính viễn thông
Tác giả: Nguyễn Đăng Quang
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502438
 
Lý thuyết mạch điện : dùng cho chuyên ngành kỹ thuật thông tin và kỹ thuật viễn thông
Tác giả: Lê Mạnh Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Lập trình và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
Tác giả: Bùi Ngọc Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388.0684
 
Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông
Tác giả: Phạm Văn Vạn, Lê Minh Cần
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625.7068
 
Tổng hợp kiến thức tin học căn bản cho mọi người
Tác giả: Dân Trí, Việt Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục