Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Persuasive imagery : a consumer response perspective
Tác giả: Linda M Scott, Rajeev Batra
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
Psychology's grand theorists : how personal experiences shaped professional
Tác giả: Amy Demorest
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.1
 
A primer of signal detection theory
Tác giả: D McNicol
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  152.8
 
Teaching Psychology : A Step By Step Guide
Tác giả: Sandra Goss Lucas
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.71
 
Mixed Media : Moral Distinctions in Advertising, Public Relations, and Journalism
Tác giả: Thomas Bivins
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  175
 
Relevance in Argumentation
Tác giả: Douglas Walton
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  168
 
Constructing measures : an item response modeling approach
Tác giả: Mark Wilson
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.28
 
The psychology of leadership : new perspectives and research
Tác giả: Roderick M Kramer, David M Messick
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158
 
Personality and organizations
Tác giả: Benjamin Schneider, D Brent Smith
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Psychology's grand theorists : how personal experiences shaped professional ideas
Tác giả: Amy Demorest
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.19
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục