Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Embedded FreeBSD cookbook [electronic resource]
Tác giả: Paul Cevoli
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Definitive guide to the ARM Cortex-M3
Tác giả: Joseph Yiu
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Wi-Fi Telephony : Challenges and Solutions for Voice over WLANs: Challenges and Solutions for Voice Over WLANs
Tác giả: Praphul Chandra, David Lide
Xuất bản: : Newnes, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.69
 
Embedded microprocessor systems
Tác giả: Ball Stuart R
Xuất bản: : Newnes, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
The art of designing embedded systems
Tác giả: Jack G Ganssle
Xuất bản: Boston Mass: Newnes, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Bulletproof wireless security [electronic resource] : GSM, UMTS, 802.11 and ad hoc security
Tác giả: Praphul Chandra
Xuất bản: Amsterdam Boston: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Newnes data communications pocket book elektronisk ressurs
Tác giả: Michael H Tooley, Steve Winder
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Designing embedded Internet devices
Tác giả: Dan Eisenreich, Brian DeMuth
Xuất bản: Boston MA: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.21
 
Embedded FreeBSD cookbook
Tác giả: Paul Cevoli
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.432
 
Digital storage in consumer electronics : the essential guide
Tác giả: Thomas M Coughlin
Xuất bản: Boston: Newnes, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.5
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục