Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Wireless communications : principles and practice
Tác giả: Theodore S Rappaport
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Neural fuzzy systems : a neuro-fuzzy synergism to intelligent systems
Tác giả: C T Lin, C S G Lee
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
A course in fuzzy systems and control
Tác giả: Li-Xin Wang
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Wavelets and subband coding
Tác giả: Martin Vetterli, Jellena Kovačević
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall PTR, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Process control : modeling, design, and simulation
Tác giả: B Wayne Bequette
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
An introduction to IMS : your complete guide to IBM's information management system
Tác giả: Dean Meltz
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Radical project management
Tác giả: Rob Thomsett
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.404
 
Nanotechnology
Tác giả: Foster Lynn E
Xuất bản: kd: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  620
 
Vocabulary basics for business
Tác giả: Cox Barbara G
Xuất bản: : Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  650.01
 
Business intelligence for the enterprise
Tác giả: Mike Biere
Xuất bản: : Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.47
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục