Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Eat, pray, love [electronic resource] : one woman's search for everything across Italy, India and Indonesia
Tác giả: Elizabeth Gilbert
Xuất bản: New York: Viking, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  910.4092
 
The Romanov Bride
Tác giả: Guy Harrison, Steven Feuerstein cm Guy Harrison
Xuất bản: : Viking, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
Matilda
Tác giả: Michael Jan Friedman, Michael Jan Friedman cm
Xuất bản: : Viking, 1988
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
The stuff of thought : language as a window into human nature
Tác giả: Steven Pinker
Xuất bản: New York: Viking, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401
 
The other ones
Tác giả: Jean Thesman
Xuất bản: New York NY: Viking, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Ophelia and the great idea
Tác giả: Deborah Levy
Xuất bản: New York NY USA: Viking, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Anatomy of restlessness : selected writings, 1969-1989
Tác giả: Bruce Chatwin, Jan Borm, Matthew Graves
Xuất bản: New York: Viking, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Subtext : : making body language work in the workplace
Tác giả: Julius Fast
Xuất bản: New York: Viking, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.13
 
Twentieth century : the history of the world, 1901 to 2000
Tác giả: J M Roberts
Xuất bản: New York: Viking, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.82
 
Malcolm X : a life of reinvention [downloadable e-book]
Tác giả: Manning Marable
Xuất bản: New York: Viking, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  297.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục