Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
In the garden of Iden : a novel of the company
Tác giả: Kage Baker
Xuất bản: New York: Harcourt Brace, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Christianity and culture
Tác giả: TS Eliot
Xuất bản: New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  261
 
A Wizard Abroad
Tác giả: Jules Verne, Jules Verne cm
Xuất bản: : Harcourt Brace Co, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Linear algebra and its applications
Tác giả: Gilbert Strang
Xuất bản: San Diego: Harcourt Brace Jovanovich Publishers, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
The Investigation
Tác giả: Stanisław Lem
Xuất bản: San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1986
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.8
 
Cat and mouse
Tác giả: Günter Grass
Xuất bản: San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  833
 
A glossary of literary terms
Tác giả: M H Abrams
Xuất bản: Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  803
 
Linux networking clearly explained
Tác giả: Bryan Pfaffenberger
Xuất bản: San Francisco Calif London: Morgan Kaufmann Harcourt Brace, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4469
 
Aspects of the novel
Tác giả: E M Forster
Xuất bản: San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.3
 
Highcastle : a remembrance
Tác giả: Stanisław Lem, Michael Kandel
Xuất bản: New York: Harcourt Brace Co, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  891.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục