Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 156 kết quả (0.7500009 giây)
The paradox of existence [electronic resource] : philosophy and aesthetics in the young Schelling
Ký hiệu phân loại: 193
ISBN: 1402024916
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 65845 Định dạng: PDF
Radical reactions of fullerenes and their derivatives
Tác giả: Tumanskii Boris,
Ký hiệu phân loại: 546.681
ISBN: 1402001762
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65883 Định dạng: PDF
Video and image processing in multimedia systems
Tác giả: Furht Borivoje,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers , 1995
Ký hiệu phân loại: 006.6
ISBN: 0792396049
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65800 Định dạng: PDF
Any Time, Anywhere Computing [elektronisk ressurs] : Mobile Computing Concepts and Technology
Tác giả: Helal Abdelsalam,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Kluwer Academic Publishers , 2002
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0306473011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71994 Định dạng: PDF
The Encyclopedia of public choice elektronisk ressurs Volume 1
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 320.603
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 71918 Định dạng: PDF
Structured electronic design [electronic resource] : negative-feedback amplifiers
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0306487322
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 66274 Định dạng: PDF
Electronic structure and magneto-optical properties of solids [electronic resource]
Tác giả: Antonov Victor,
Ký hiệu phân loại: 530.4
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 70757 Định dạng: PDF
Genetic programming and data structures : genetic programming + data structures = automatic programming!
Tác giả: Langdon W B,
Thông tin xuất bản: Boston : Kluwer Academic Publishers , 1998
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0792381351
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 71499 Định dạng: PDF
Broadband Wireless Access elektronisk ressurs
Tác giả: Bing Benny,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Kluwer Academic Publishers , 2002
Ký hiệu phân loại: 621.38212
ISBN: 9780306473029
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71922 Định dạng: PDF
Quantum versus chaos elektronisk ressurs : questions emerging from mesoscopic cosmos
Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers , 2002
Ký hiệu phân loại: 530.12
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 66639 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục