Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 96 kết quả
History lesson for girls [electronic resource]
Tác giả: Aurelie Sheehan
Xuất bản: New York: Penguin Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The dead fathers club [downloadable e-book]
Tác giả: Matt Haig
Xuất bản: New York NY: Penguin Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.92
 
Aunt Dimity goes West [electronic resource]
Tác giả: Nancy Atherton
Xuất bản: New York: Penguin Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Hitler's pope : the secret history of Pius XII [electronic resource]
Tác giả: John Cornwell
Xuất bản: New York: Penguin Books, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  282
 
My year of meats [electronic resource]
Tác giả: Ruth L Ozeki
Xuất bản: New York: Penguin Books, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The company: a novel of the CIA
Tác giả: Emilie Richards, Emilie Richards cm
Xuất bản: : Penguin Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
Fatal Remedies
Tác giả: John Lucarotti, John Lucarotti cm
Xuất bản: : Penguin Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Haunting of Hill House
Tác giả: Anne Hampson, Anne Hampson cm
Xuất bản: : Penguin Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
The Rainbow
Tác giả: Bryan Perro, Bryan Perro cm
Xuất bản: : Penguin Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
A passage to India
Tác giả: Daniel Silva, Daniel Silva cm
Xuất bản: : Penguin Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục