Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6010 kết quả
Social anxiety and social phobia in youth [electronic resource] : characteristics, assessment, and psychological treatme...
Tác giả: Christopher A Kearney
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928522
 
Volatility and growth
Tác giả: Philippe Aghion, Abhijit V Banerjee
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542015118
 
Statistical treatment of analytical data
Tác giả: Zeev B Alfassi, Zvi Boger, Yigal Ronen
Xuất bản: Oxford Boca Raton: Blackwell Science CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.0727
 
Power generation technologies
Tác giả: Paul A Breeze
Xuất bản: Oxford: Newnes, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3121
 
Probiotic dairy products
Tác giả: A Y Tamime
Xuất bản: Oxford UK Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.37
 
The forest certification handbook
Tác giả: Ruth Nussbaum, Markku Simula
Xuất bản: London Sterling VA: Earthscan, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  634.920218
 
Accuracy and reliability in scientific computing
Tác giả: Bo Einarsson
Xuất bản: Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  502.85
 
Food culture in South America
Tác giả: Lovera José Rafael
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.598
 
Environmental biotechnology : concepts and applications
Tác giả: J Winter, Hans-Joachi Jr̲dening
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
The economics of groundwater remediation and protection
Tác giả: Paul E Hardisty, Ec Özdemiroglu
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7394
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục