Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 993 kết quả
Practical food microbiology
Tác giả: Melody Greenwood, Diane Roberts
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Technology of reduced additive foods
Tác giả: Jim Smith
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Science, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Thermal food processing : new technologies and quality issues
Tác giả: Da-Wen Sun
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Texture in food
Tác giả: B M McKenna
Xuất bản: Cambridge Boca Raton Veendam: Woodhead Pub CRC Press AVEBE, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
The omnivore's dilemma : a natural history of four meals
Tác giả: Michael Pollan
Xuất bản: New York: Penguin Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
Modern food microbiology
Tác giả: James M Jay
Xuất bản: Gaithersburg: Aspen Publishers, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Nondestructive food evaluation : techniques to analyze properties and quality
Tác giả: Sundaram Gunasekaran
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Experimental food science
Tác giả: Marjorie Porter Penfield, Ada Marie Campbell
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1990
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Control of foodborne microorganisms
Tác giả: Vijay K Juneja, John Nikolaos Sofos
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục