Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
Handbook of psychology
Tác giả: Donald K Freedheim, Irving B Weiner
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Forensic Psychology : Emerging Topics And Expanding Roles
Tác giả: Glenn D Considine
Xuất bản: New Jersey: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  614.15
 
All in the mind : psychology for the curious
Tác giả: Adrian Furnham, Dimitrios Tsivrikos
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
A history of modern psychology in context
Tác giả: Wade E Pickren, Alexandra Rutherford
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
Adult psychopathology and diagnosis
Tác giả: Deborah C Beidel, B Christopher Frueh, Michel Hersen
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Comprehensive handbook of personality and psychopathology
Tác giả: Robert T Ammerman, Frank Andrasik, Michel Hersen, Daniel L Segal, Jay C Thomas
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Personal development all-in-one for dummies
Tác giả: Rhena Branch, Gillian Burn
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.1
 
FDNY Crisis Counseling : Innovative responses to 9/11 firefighters, families, and communities
Tác giả: Paul Greene
Xuất bản: New Jersey: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.8521
 
The power of persuasion : how we're bought and sold
Tác giả: Robert Levine
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.852
 
Handbook of adolescent psychology
Tác giả: Richard M Lerner, Laurence D Steinberg
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục