Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Construction Materials
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Eco-efficient construction and building materials
Tác giả: Fernando Pacheco Torgal, Saʻi Jalālī
Xuất bản: London New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.028
 
Materials for construction and civil engineering
Tác giả: M Clara Goncalves
Xuất bản: New York: Springer, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  691
 
Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies
Tác giả:
Xuất bản: : Yildiz Technical University, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Construction databook [electronic resource] : construction materials and equipment
Tác giả: Sidney M Levy
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690
 
Polymers in construction [electronic resource]
Tác giả: Güne Akovalı
Xuất bản: Shawbury Shrewsbury Shropshire: Rapra Technology, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1892
 
Advances and Technologies in Building Construction and Structural Analysis
Tác giả: Alireza Kaboli, Alireza Kaboli, Sara Shirowzhan, Sara Shirowzhan
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  624.1
 
Risk Management in Construction Projects
Tác giả: Nthatisi Khatleli, Nthatisi Khatleli
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Smart Cities and Construction Technologies
Tác giả: Kefeng Zhang, Sara Shirowzhan, Sara Shirowzhan, Kefeng Zhang
Xuất bản: London UK: InTechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  307.760285
 
Construction Supply Chain Economics
Tác giả: Kerry London
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.47624
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục