Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Instrumentation
Tác giả: Franklyn W Kirk, Nicholas R Rimboi
Xuất bản: Chicago: American Technical Society, 1975
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Analytical instrumentation
Tác giả: L Rhodes, R E Sherman
Xuất bản: Research Triangle Park NC: Instrument Society of America, c1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.283
 
Instrumentation for process measurement and control
Tác giả: Norman A Anderson
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Electronic instrumentation and measurements
Tác giả: David A Bell
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: RegentsPrentice Hall, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381548
 
Fundamentals of industrial instrumentation and process control
Tác giả: William Dunn
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Instrumentation reference book
Tác giả: Walt Boyes
Xuất bản: Boston MA: ButterworthHeinemann, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Instrumentation reference book
Tác giả: Walt Boyes
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemannElsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Instrumentation reference book
Tác giả: Walt Boyes
Xuất bản: Amsterdam Boston: ButterworthHeinemannElsevier, c2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.7
 
Instrumentation symbols and identification
Tác giả:
Xuất bản: Research Triangle Park NC: ISA, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Bbiomedical instrumentation : technology and applications
Tác giả: Raghbir Singh Khandpur
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục