Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.3749695 giây)
Văn hóa Trung Hoa lịch sử và hiện tại : Sách tham khảo
Tác giả: Can Xuân Tùng,
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 9786045766316
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Theological reflections on the Hong Kong Umbrella Movement
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 1349948454
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Encyclopedia of contemporary Chinese culture [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2005
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 0203645065
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 73614 Định dạng: PDF
New perspectives on the research of Chinese culture
Tác giả: Cheng Peikai,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 9789814021777
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 121883 Định dạng: PDF
Giáo trình văn hóa Trung Hoa
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 97860452395
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Inside Chinese business : a guide for managers worldwide
Tác giả: Chen MingJer,
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 1591393272
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
New perspectives on the research of Chinese culture
Tác giả: Cheng Peikai,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 9789814021777
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156956 Định dạng: PDF
People's livelihood in contemporary China : changes, challenges and prospects
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Singapre Hackensack NJ : World Scientific , 2014
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 9789814522250
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 156966 Định dạng: PDF
Tìm hiểu văn hóa Trung Hoa
Tác giả: Phạm Khang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên , 2018
Ký hiệu phân loại: 306.0951
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
China in Transition
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Frankfurt Am Main : Peter Lang AG , 2012
Ký hiệu phân loại: 306.0951
ISBN: 9783653016765
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục