Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1385 kết quả (0.3749909 giây)
Sống sót nơi công sở English Expression For Business Conversation & Email = Xử lý "nhanh gọn lẹ" các tình huống giao tiế...
Tác giả: Park Joanne,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9786043147056
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Sống sót nơi công sở Everyday English = Nói đi ngại gì
Tác giả: Kim Gina,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN: 9786043147018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Sống sót nơi công sở English business writing = Viết ư? Chuyện nhỏ
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9786043148367
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Sống sót nơi công sở English presentation = "Ngôi sao" báo cáo và thuyết trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9786043147001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Sống sót nơi công sở English conversation = Tự tin giao tiếp với 25 động từ và 75 cấu trúc cơ bản
Tác giả: Soktae Oh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9786043148350
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Cancer Treatment : Conventional and Innovative Approaches
Tác giả: Rangel Leticia,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2013
Ký hiệu phân loại: 428.6
ISBN: 9789535110989
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Latest Research into Quality Control
Tác giả: Akyar Isin,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 428.6
ISBN: 9789535108689
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 8 Peer Interactions and Second Language Learning : The Contributions of Social Network Analysis in Study Abroad ...
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 428.00711
ISBN: 9780367512521
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Olive Germplasm - Italian Catalogue of Olive Varieties
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 428.6
ISBN: 9789535108849
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Research Developments in World Englishes
Tác giả: Onysko Alexander,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 20210715
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9781350167087
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục