Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Superconductivity
Tác giả: V L Ginzburg, E A Andryushin
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Ultrafast physical processes in semiconductors [electronic resource]
Tác giả: Kong Thon Tsen
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Superconductivity
Tác giả: V L Ginzburg, E A Andryushin
Xuất bản: Singapore Hong Kong: World Scientific, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Physics and applications of semiconductor quantum structures : proceedings of the International Workshop on Physics and ...
Tác giả: Jong-Chun Woo, Takafumi Yao
Xuất bản: Bristol UK Philadelphia: Institute of Physics Pub, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.6221
 
Physics of semiconductors in high magnetic fields
Tác giả: N Miura
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.6226
 
Physics of semiconductor devices [elektronisk ressurs]
Tác giả: Jean-Pierre Colinge, C A Colinge
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Semiconductor modeling for simulating signal, power, and electromagnetic integrity
Tác giả: Roy G Leventhal, Darren J Carpenter, Lynne Green
Xuất bản: New York NY: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.6220151
 
The NMR Probe of High-Tc Materials [electronic resource]
Tác giả: Russel E Walstedt
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Strongly correlated systems, coherence and entanglement
Tác giả: José Carmelo
Xuất bản: Singapore Hackensack NJ: World Scientific, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
Teach yourself visually Office 2007
Tác giả: Sherry Kinkoph
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.623
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục