Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 346 kết quả (0.0156286 giây)
Microfluidic techniques : reviews and protocols
Tác giả: 
Totowa NJ: Humana Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.28
 
International perspectives in health informatics
Tác giả: 
Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
Virtual prototyping & bio manufacturing in medical applications
Tác giả: 
New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.28
 
Artificial cells, cell engineering and therapy
Tác giả: 
Cambridge England Boca Raton Fla: Woodhead Pub CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.28
 
Medicine Meets Virtual Reality 18 : NextMed
Tác giả: 
Amsterdam Fairfax VA: IOS Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.284
 
Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.2803
 
Biomedical information technology [electronic resource]
Tác giả: 
Amsterdam Boston: ElsevierAcademic Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.285
 
Biomedical Engineering & Design Handbook. Volumes I- Fundamentals
Tác giả: Myer Kutz
New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 610.28
 
Biomedical Engineering and Design Handbook. Volume 2- Applications
Tác giả: 
New York: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 610.28
 
How to Make Basic Hospital Equipment
Tác giả: Roger England
: ITDG Publishing, 1979
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 610.28
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục