Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Corrosion
Tác giả: G T Burstein, R A Jarman, L L Shrier
Xuất bản: Oxford Boston: ButterworthHeinemann, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1623
 
Strained metallic surfaces : theory, mechanical behaviour and fatigue strength
Tác giả: Valim Levitin, Stephan Loskutov
Xuất bản: Weinheim Germany: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Giáo trình vật liệu cơ khí : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Yên
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  620.16
 
Metal-Polymer Nanocomposites
Tác giả: Luigi Nicolais
Xuất bản: : WileyBlackwell, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Handbook of cathodic corrosion protection : theory and practice of electrochemical protection processes
Tác giả: W von Baeckmann, W von Baeckmann, Wolfgang Prinz, W Schwenk
Xuất bản: Houston Tex: Gulf Pub Co, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  620.1623
 
Fundamentals of fluid mechanics
Tác giả: Bruce Roy Munson, T H Okiishi, Donald F Young
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Metal fatigue : effects of small defects and nonmetallic inclusions
Tác giả: Y Murakami
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.166
 
Ăn mòn và bảo vệ kim loại
Tác giả: Trịnh Xuân Sén
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1623
 
Machining of metal matrix composites
Tác giả: J Pa Davim
Xuất bản: London New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Sustainable Preparation of Metal Nanoparticles [electronic resource] : Methods and Applications
Tác giả: Rafael Luque, James H Clark, George A Kraus, Rajender S Varma
Xuất bản: Cambridge LaVergne: Royal Society of Chemistry The Ingram Publisher Services Distributor, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1699
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục