Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1149 kết quả
Proteins in food processing
Tác giả: Rickey Yoshio Yada
Xuất bản: Boca Raton Cambridge Eng: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0015
 
Safety of meat and processed meat [electronic resource]
Tác giả: Fidel Toldrá
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.9001579
 
The HACCP food safety training manual
Tác giả: Tara Paster
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.00289
 
Enzymes in food technology / edited by Robert J. Whitehurst, Maarten Van Oort
Tác giả: Maarten van Oort, Robert J Whitehurst
Xuất bản: Oxford: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
The HACCP food safety employee manual
Tác giả: Tara Paster
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.00289
 
Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm . T.4 - Phần riêng dưới tác dụng của nhiệt (chưng luyện, h...
Tác giả: Nguyễn Bin
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
Chemical and functional properties of food saccharides
Tác giả: Piotr Tomasik
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Bioprocesses and biotechnology for functional foods and nutraceuticals
Tác giả: J Bruce German, Jean-Richard Neeser
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Handbook of fruits and fruit processing
Tác giả: Józse Barta, Y H Hui
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Practical food microbiology
Tác giả: Melody Greenwood, Diane Roberts
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục