Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1194 kết quả
Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ lần 9
Tác giả: Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  600
 
Phụ gia thực phẩm
Tác giả: Đàm Sao Mai, Đặng Bùi Khuê, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Thực hành đánh giá cảm quan
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Ngôn ngữ học tiếp xúc và tiếp xúc ngôn ngữ ở Việt Nam
Tác giả: Bùi Khánh Thế
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.44
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Một số lỗi tác nghiệp của phóng viên
Tác giả: Gia Hi
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  070.4
 
Giáo trình thực tập điều khiển lập trình
Tác giả: Ngô Văn Thuyên, Nguyễn Phương, Trương Đình Nhơn
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Lý luận giảng dạy tiếng Anh
Tác giả: Trần Quốc Thao
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Sổ tay từ vựng tiếng Anh trình độ A1 - A2
Tác giả: Trần Tín Nghị
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Sinh học tế bào
Tác giả: Bùi Trang Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục