Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 68 kết quả
Phụ gia thực phẩm
Tác giả: Đàm Sao Mai, Đặng Bùi Khuê, Nguyễn Thị Hoàng Yến
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.06
 
Thực hành đánh giá cảm quan
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình / Lê Văn Kiểm
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.24
 
Lý luận giảng dạy tiếng Anh
Tác giả: Trần Quốc Thao
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.007
 
Giáo trình Luật thương mại quốc tế
Tác giả: Mai Hồng Quỳ, Trần Việt Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Sinh học tế bào
Tác giả: Bùi Trang Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Nhập môn logic học
Tác giả: Phạm Đình Nghiệm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Nhập môn logic học
Tác giả: Phạm Đình Nghiệm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2018
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Công nghệ DNA tái tổ hợp : Giáo trình
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Việt Dũng, Trần Quốc Dung
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia TpHCM, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
Giáo trình đánh giá tác động môi trường
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.714
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục