Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Transducing the Genome : Information Anarchy and Revolution in the Biomedical Sciences
Tác giả: Gary Zweiger
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.935
 
Beginning Algebra
Tác giả: Julie Miller
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512
 
Laboratory Manual Chemistry In Context : Applying Chemistry To Society
Tác giả: A Steehler Gail, Cokkege Roanoke
Xuất bản: New York: McGrawHill Companies, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  540
 
Science Probe II
Tác giả: E Sokolis Gary, S Thee Susan
Xuất bản: New York: McGrawHill Companies, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  500
 
Physical Geology
Tác giả: Plummer, McGeary Carlson
Xuất bản: : McGrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  551
 
The Physics of everyday phenomena
Tác giả: W Thomas Griffith
Xuất bản: kd: McGrawHill Companies, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530
 
Mathematics for elementary teachers
Tác giả: B Bennett Albert
Xuất bản: New York: McGrawHill Companies, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  510
 
Quantum mechanics [electronic resource]
Tác giả: Eugene Hecht, Yoav Peleg, Reuven Pnini, Elyahu Zaarur
Xuất bản: New York: McGrawHill Companies, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.12
 
Laboratory exercises in microbiology
Tác giả: John Prescott Harley
Xuất bản: : The McGrawHill companies, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Schaum's outlines : statistics for engineers
Tác giả: Larry J Stephens
Xuất bản: New York: McGrawHill Companies, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
1

Truy cập nhanh danh mục