Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 39 kết quả
Hearing in time : psychological aspects of musical meter
Tác giả: Justin London
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.226111
 
The London Stock Exchange : a history
Tác giả: R C Michie
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.64
 
Person to person : communicative speaking and listening skills. test booklet 3
Tác giả: Jack C Richards, David Bycina, Andy London, Ingrid Wisniewska
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  428
 
Mathematics in western culture
Tác giả: Morris Kline
Xuất bản: London: Oxford University Press, 1953
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.9
 
Business venture 1
Tác giả: Roger Barnard, Jeff Cady
Xuất bản: London: Oxford University Press, 1997
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Business venture2
Tác giả: Roger Barnard, Jeff Cady
Xuất bản: London: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
A medical laboratory for developing countries
Tác giả: Maurice King
Xuất bản: London: Oxford University Press, 1973
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.0756028
 
The early treatment of war wounds
Tác giả: William Anderson
Xuất bản: London: Oxford university press H Milford, 1941
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Mathematical logic
Tác giả: Ian Chiswell, Wilfrid Hodges
Xuất bản: London New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
The jazz scene : an informal history from New Orleans to 1990 [electronic resource]
Tác giả: W Royal Stokes
Xuất bản: New York London: Oxford University Press, 1991
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.6509
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục