Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 56183 kết quả (0.8100354 giây)
Quantum thermodynamics : emergence of thermodynamic behavior within composite quantum systems [electronic resource]
Tác giả: Gemmer J,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2004
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 3540229116
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65787 Định dạng: PDF
The geology and mapping of granite batholiths
Tác giả: Cobbing John,
Thông tin xuất bản: Berlin New York : Springer , 2000
Ký hiệu phân loại: 552.3
ISBN: 3540676848
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65904 Định dạng: PDF
Microbial megaplasmids
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2009
Ký hiệu phân loại: 572.87293
ISBN: 3540854665
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65905 Định dạng: PDF
The Earth's atmosphere : its physics and dynamics
Tác giả: Saha Kshudiram,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 551.5
ISBN: 3540784268
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65908 Định dạng: PDF
Springer handbook of robotics
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Berlin : Springer , 2008
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 354023957X
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 65864 Định dạng: PDF
Molecular biology of human cancers [electronic resource] : an advanced student's textbook
Thông tin xuất bản: Dordrecht Norwell MA : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 616.99407
ISBN: 1402031866
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65890 Định dạng: PDF
SCIENTIFIC APPROACH TO SCIENTIFIC WRITING.
Tác giả: BLACKWELL JOHN,
Thông tin xuất bản: BERLIN : SPRINGER , 2011
Ký hiệu phân loại: 808.0666
ISBN: 9781441997876
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 65841 Định dạng: PDF
Advanced structural dynamics and active control of structures
Tác giả: Gawronski Wodek,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN: 0387406492
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65901 Định dạng: PDF
Social anxiety and social phobia in youth [electronic resource] : characteristics, assessment, and psychological treatme...
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 618.928522
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65839 Định dạng: PDF
Femtosecond laser spectroscopy [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York NY : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.366
ISBN: 038723294X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65895 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục