Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.98435 giây)
Numerical methods in finance and economics : a MATLAB-based introduction
Tác giả: Brandimarte Paolo,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Interscience , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.0151
ISBN: 0471745030
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 25866 Định dạng: PDF
The chemistry of phenols [electronic resource]. Part 1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Somerset NJ : Wiley InterScience , 2003
Ký hiệu phân loại: 547.632
ISBN: 0060836954
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 43658 Định dạng: PDF
Chemical concepts in pollutant behavior
Tác giả: Tinsley Ian J,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Interscience , c2004
Ký hiệu phân loại: 577.27
ISBN: 0471095257 (cloth)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Grammars with Context Conditions and Their Applications
Tác giả: Meduna Alexander,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sonc Interscience , 2005
Ký hiệu phân loại: 415
ISBN: 9780471718314
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Reflectarray Antennas
Tác giả: Huang John,
Ký hiệu phân loại: 621.3824
ISBN: 9780470084915
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Cognitive Dynamics of Computer Science : cost-effective large scale software development
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Interscience Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9780471970477
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 23808 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục