Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7567 kết quả (0.7715871 giây)
Robust Control and Filtering of Singular Systems [electronic resource]
Tác giả: Xu Shengyuan,
Thông tin xuất bản: Berlin Heidelberg : SpringerVerlag GmbH , 2006
Ký hiệu phân loại: 629.8
ISBN: 9783540327974
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65796 Định dạng: PDF
Membrane technology in the chemical industry
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Weinheim Germany : WileyVCH , 2006
Ký hiệu phân loại: 660.28424
ISBN: 3527313168
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65884 Định dạng: PDF
Inside the house of money : top hedge fund traders on profiting in the global markets
Tác giả: Drobny Steven,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.64524
ISBN: 0471794473
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65889 Định dạng: PDF
The investigator's guide to computer crime
Tác giả: Franklin Carl J,
Thông tin xuất bản: Springfield Ill : Charles C Thomas , 2006
Ký hiệu phân loại: 363.25,
ISBN: 0398076014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65830 Định dạng: PDF
Argentina : what went wrong
Thông tin xuất bản: Westport Conn : Praeger Publishers , 2006
Ký hiệu phân loại: 982
ISBN: 0275990761
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 65857 Định dạng: PDF
101+ complaint letters that get results
Tác giả: Rubel Janet,
Thông tin xuất bản: Naperville Ill : Sphinx , 2006
Ký hiệu phân loại: 381.3
ISBN: 1572485639
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 65809 Định dạng: PDF
Radio network planning and optimisation for UMTS
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Chichester England Hoboken NJ : Wiley , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0470015756
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65876 Định dạng: PDF
A beautiful math : John Nash, game theory, and the modern quest for a code of nature
Tác giả: Siegfried Tom,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Joseph Henry Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 519.3
ISBN: 0309101921
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65856 Định dạng: PDF
Real-life math [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit Mich : Gale , 2006
Ký hiệu phân loại: 510.3
ISBN: 0787694223
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 65877 Định dạng: PDF
Eat, pray, love [electronic resource] : one woman's search for everything across Italy, India and Indonesia
Tác giả: Gilbert Elizabeth,
Thông tin xuất bản: New York : Viking , 2006
Ký hiệu phân loại: 910.4092
ISBN: 1429522607
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 65843 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục