Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of food preservation
Tác giả: Shafiur Rahman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2020
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of indices of food quality and authenticity
Tác giả: Rekha S Singhal, Pushpa R Kulkarni, Dinanath V Rege
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  664
 
Handbook of food enzymology
Tác giả: A G J Voragen, John R Whitaker, Dominic W S Wong
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of food process design
Tác giả: Jasim Ahmed, Shafiur Rahman
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of hydrocolloids
Tác giả: GO Phillips, PA Williams
Xuất bản: Boca Raton: CRC, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  664.06
 
Crisis preparedness handbook : a comprehensive guide to home storage and physical survival
Tác giả: Jack A Spigarelli
Xuất bản: Alpine Utah: CrossCurrent Pub, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  641.4
 
Handbook of indigenous foods involving alkaline fermentation
Tác giả: M J Robert Nout, Prabir K Sarkar
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664.001
 
Handbook of fruits and fruit processing
Tác giả: Józse Barta, Y H Hui
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Handbook of microwave technology for food applications
Tác giả: Ramaswamy C Anantheswaran, Ashim K Datta
Xuất bản: New York: M Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục