Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
A practical companion to ethics
Tác giả: Anthony Weston
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Reasons and persons
Tác giả: Derek Parfit
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 1986
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  170
 
On what matters
Tác giả: Derek Parfit
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  170
 
Reflections on how we live
Tác giả: Annette Baier
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Albert Schweitzer's ethical vision : a sourcebook
Tác giả: Albert Schweitzer, Predrag Cicovacki
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
The Impartial Spectator [electronic resources] : Adam Smith' Moral Philosophy
Tác giả: D D Raphael
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Moral value and human diversity
Tác giả: Robert Audi
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Common morality [electronic resource] : deciding what to do
Tác giả: Bernard Gert
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
Setting the moral compass : essays by women philosophers
Tác giả: Cheshire Calhoun
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
The atrocity paradigm [electronic resource] : a theory of evil
Tác giả: Claudia Card
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  170
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục