Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 419 kết quả
Geometric morphometrics for biologists : a primer
Tác giả: Miriam Zelditch
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.30151
 
Advances in nuclear architecture
Tác giả: Niall M Adams, Paul S Freemont
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Nuclear import and export in plants and animals
Tác giả: Vitaly Citovsky, Tzvi Tzfira
Xuất bản: Georgetown Tex USA New York NY: Landes BioscienceEurekahcom Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Developmental biology protocols
Tác giả: Cecilia W Lo, Rocky S Tuan
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Cell cycle control : mechanisms and protocols
Tác giả: Gav Brooks, Tim Humphrey
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Introductory biomechanics [electronic resource] : from cells to organisms
Tác giả: Christopher Ross Ethier, Craig A Simmons
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Bacterial Physiology and Metabolism [electronic resource]
Tác giả: Byung Hong Kim, Geoffrey Michael Gadd
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.293
 
Cytoskeletal Mechanics [electronic resource]
Tác giả: Mohammad R K Mofrad, Roger Kamm
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.654
 
The coiled spring : how life begins
Tác giả: Ethan Bier
Xuất bản: Cold Spring Harbor NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.8
 
Voltage-gated ion channels as drug targets
Tác giả: David J Triggle
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục