Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Photovoltaic solar energy generation
Tác giả: A Goetzberger, Volker U Hoffmann
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Wind and solar power systems [electronic resource] : design, analysis, and operation
Tác giả: Mukund R Patel
Xuất bản: Boca Raton FL: Taylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Electric power substations engineering [electronic resource]
Tác giả: John D McDonald
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Electric power transformer engineering [electronic resource]
Tác giả: James H Harlow
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Power systems [electronic resource]
Tác giả: Leonard L Grigsby
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Electric relays : principles and applications
Tác giả: Vladimir Gurevich
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Power system control and stability
Tác giả: P M Anderson, A A Fouad
Xuất bản: Piscataway NJ: IEEE Press WileyInterscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Power system stability and control
Tác giả: Leonard L Grigsby
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
ПЕРЕХОДНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Tác giả: Веников В А
Xuất bản: : , 1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
Proton exchange membrane fuel cells : materials properties and performance
Tác giả: David P Wilkinson
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục