Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 91 kết quả (0.4 giây)
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN: 9786045765920
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : dùng cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021
Ký hiệu phân loại: 335.4346
ISBN: 9786045765913
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : dùng cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2021
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác-Lênin
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 1999
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2000
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam
Tác giả: Bộ công an,
Thông tin xuất bản: TpHCM : knxb , 2000
Ký hiệu phân loại: 335.430957
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Nghiên cứu, giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh : sách tham khảo
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2001
Ký hiệu phân loại: 335.4346
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản văn hoá dân tộc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân Đội Nhân Dân , 2002
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Quân Đội Nhân Dân , 2003
Ký hiệu phân loại: 335.4309597
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục