Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 66 kết quả
Being mentored : getting what you need
Tác giả: Vicki Garavuso
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.102
 
Handbook of classroom management : research, practice, and contemporary issues
Tác giả: Carolyn M Evertson, Carol Simon Weinstein
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.102
 
Why do I need a teacher when I've got Google? : the essential guide to the big issues for every 21st century teacher
Tác giả: Ian Gilbert
Xuất bản: London New York NY: Routledge, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.102
 
Classroom management training handbook
Tác giả: Howard Seeman
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.102
 
Classroom assessment for teachers
Tác giả: Raymond H Witte
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.1020973
 
Teachers, schools, and society
Tác giả: Myra Pollack Sadker
Xuất bản: USA: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.102
 
An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education
Tác giả: Rebeca Rogers
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.1022
 
Textbook for international teaching, training and assessing learning(1106) diploma in training skills level 2
Tác giả:
Xuất bản: Đồng Nai: Lilama techinical and technology college 2, 2009
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  371.102
 
Trusting What You Know
Tác giả: Miriam B Raider-Roth, Carol Gilligan
Xuất bản: San francisco: JosseyBass, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.1023
 
The educator's guide to preventing and solving discipline problems [electronic resource]
Tác giả: Mark Boynton, Christine Boynton
Xuất bản: Alexandria VA: Association for Supervision and Curriculum Development, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.1024
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục