Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 253 kết quả
Rock slope engineering : civil and mining
Tác giả: Duncan C Wyllie, Evert Hoek, Christopher W Mah
Xuất bản: New York NY: Spon Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.151363
 
Reinforced soil engineering : advances in research and practice
Tác giả: Dov Leshchinsky, Hoe Ling, Fumio Tatsuoka
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.15136
 
Spatial contact problems in geotechnics : boundary-element method
Tác giả: Sergey M Aleynikov
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.151301518
 
Reliability and statistics in geotechnical engineering
Tác giả: Gregory B Baecher, John T Christian
Xuất bản: Chichester West Sussex England Hoboken NJ: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.151
 
Principles of foundation engineering
Tác giả: Braja M Das
Xuất bản: Mason OH: Cengage, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  624.15
 
Soil-foundation-structure Interaction : selected papers from the International Workshop on Soil-Structure Interaction (...
Tác giả: Nawawi Chouw, Rolando P Orense, Michael J Pender
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
Cơ học đất
Tác giả: Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15136
 
Behavior of Pipe Piles in Sand : Plugging and Pore-Water Pressure Generation During Installation and Loading [electronic...
Tác giả: Magued Iskander
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.154
 
Cơ học đất : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng cầu đường
Tác giả: Bùi Anh Định
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  624.15136
 
Nền và móng
Tác giả: Lê Anh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục