Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 249 kết quả (0.6300211 giây)
Geotechnical Engineering for the Preservation of Monuments and Historic Sites III
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 9781000780499
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cone Penetration Testing 2022 : Proceedings of the 5th International Symposium on Cone Penetration Testing (CPT'22), 8-1...
Tác giả: Gottardi Guido,
Thông tin xuất bản: Leiden The Netherlands : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 9781000780475
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields : Volume 2
Tác giả: Hoff Inge,
Thông tin xuất bản: Leiden The Netherlands : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9781000738704
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Eleventh International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields : Volume 3
Tác giả: Hoff Inge,
Thông tin xuất bản: Leiden The Netherlands : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9781000738698
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Model Tests and Numerical Simulations of Liquefaction and Lateral Spreading : LEAP-UCD-2017
Tác giả: Kutter Bruce L,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 9783030228187
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Engineering Geology
Tác giả: Lwisa Essa,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 624.151
ISBN: 9781838818647
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Ground Improvement by Deep Vibratory Methods
Tác giả: Kirsch Klaus,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2017
Ký hiệu phân loại: 624.151363
ISBN: 9780367139025
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn
Tác giả: Lê Quí An,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1998
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật nền móng : T1
Tác giả: Peck Ralph B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1997
Ký hiệu phân loại: 624.153
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật nền móng : T2
Tác giả: Peck Ralph B,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục