Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Theoretical optics : an introduction
Tác giả: H Römer
Xuất bản: Weinheim: WILEY, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.1
 
Ammonium Nitrate Explosives for Civil Applications [electronic resource] : Slurries, Emulsions and Ammonium Nitrate Fuel...
Tác giả: Erode G Mahadevan
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  662.2
 
International Finance For Dummies
Tác giả: Ayse Y Evrensel
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
A quantum computing primer : a short course from theory to experiment
Tác giả: Joachim Stolze, Suter Dietẻ
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Automotive Pains and Coatings
Tác giả: Karl-Friedrich Dossel, Hans Joa-chim Streitberger
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.26
 
Glass : mechanics and technology
Tác giả: Eric Le Bourhis
Xuất bản: Weinheim: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  667.3
 
Working in biosafety level 3 and 4 laboratories [electronic resource] : a practical introduction
Tác giả: Patrick Butaye, Mandy C Elschner, Nigel Silman, Manfred Weidmann
Xuất bản: Weinheim: Wiley Blackwell, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.165
 
Strained metallic surfaces : theory, mechanical behaviour and fatigue strength
Tác giả: Valim Levitin, Stephan Loskutov
Xuất bản: Weinheim Germany: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.16
 
Radio wave propagation in the marine boundary layer
Tác giả: Alexander Kukushkin
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38411
 
Ullmann's modeling and simulation
Tác giả:
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục