Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 267 kết quả
Hướng dẫn chẩn đoán, khắc phục và xử lý sự cố thông thường của máy vi tính
Tác giả: Sơn Công, Hoàng Long
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.22
 
Các hợp đồng thương mại thông dụng
Tác giả: Nguyễn Mạnh Bách
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.07
 
Thống kê Bưu chính viễn thông
Tác giả: Nguyễn Đăng Quang
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502438
 
Kỹ thuật hàn : Thông dụng và cao cấp
Tác giả: Trần Phục Hưng, Lê Quang Thọ, Quang Hùng
Xuất bản: TpHCM: Giao Thông Vận Tải, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  671.52
 
Lý thuyết mạch điện : dùng cho chuyên ngành kỹ thuật thông tin và kỹ thuật viễn thông
Tác giả: Lê Mạnh Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Lập trình và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
Tác giả: Bùi Ngọc Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  388.0684
 
Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông
Tác giả: Phạm Văn Vạn, Lê Minh Cần
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625.7068
 
Sổ tay hướng dẫn bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình giao thông đường bộ
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  696
 
Tiếng Anh chuyên ngành điện tử - bán dẫn viễn thông : luyện kỹ năng đọc hiểu và dịch thuật=Fundamental English for Electronics - Semiconductor and Telecommunication
Tác giả: Châu Văn Trung
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.024621
 
Tự học Adobe Illustrator CS5
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.686
 

Truy cập nhanh danh mục