Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 103 kết quả (0.6400058 giây)
Interacting on the Internet.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN , 1996
Ký hiệu phân loại: 004.678
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Organizational behavior
Tác giả: Kreitner Robert,
Thông tin xuất bản: : IRWIN , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0072535253
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Production and operations management : manufacturing services
Tác giả: BChase Richard,
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN , 1995
Ký hiệu phân loại: 658.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Marketing
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN , 1997
Ký hiệu phân loại: 658.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Effective Access 7.0
Tác giả: J Erickson Fritz,
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN , 1996
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Production/operations management
Thông tin xuất bản: Chicago IL : Irwin , 1996
Ký hiệu phân loại: 658.5
ISBN: 0256139008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106070 Định dạng: PDF
Microsoft Excel 2000
Thông tin xuất bản: : IRWIN , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0072348089
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Mangement Information Systems : A Managerial end User Perspective
Tác giả: OBrien James A,
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN , 1993
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Essentials of corporate finance :
Tác giả: Stephen A Ross,
Thông tin xuất bản: McGrawHill : IRWIN , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.15
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Computers and Information Processing
Tác giả: OBrien,
Thông tin xuất bản: USA : IRWIN , 1986
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục