Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 51 kết quả (0.6400469 giây)
SAS 9.1 companion for UNIX environments.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cary : SAS , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 1590472101
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7876 Định dạng: CHM
SAS 9.1 companion for Windows
Tác giả: SAS Institute,
Thông tin xuất bản: Cary : SAS , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.43
ISBN: 1590472004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8087 Định dạng: CHM
SAS/GRAPH 9.1 Reference, Volumes I and II
Tác giả: SAS Institute,
Thông tin xuất bản: Cary : SAS , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 1590471954
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8102 Định dạng: CHM
Moving and Accessing SAS 9.1 Files
Tác giả: SAS Institute,
Thông tin xuất bản: Cary : SAS , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.43676
ISBN: 1590472306
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8103 Định dạng: CHM
SAS 9.1.3 ETL Studio : User's Guide
Tác giả: SAS Institute,
Thông tin xuất bản: Cary : SAS , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN: 1590476352
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8104 Định dạng: CHM
The Power of PROC FORMAT
Tác giả: Bilenas Jonas V,
Thông tin xuất bản: USA : SAS , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.312
ISBN: 1590475739
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16628 Định dạng: PDF
The Essential Guide to SAS® Dates and Times
Tác giả: Morgan Derek P,
Thông tin xuất bản: USA : SAS , 2006
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1590478843
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16629 Định dạng: PDF
SAS 9.1.3 Language Reference : concepts.
Tác giả: Paquet Catherine,
Thông tin xuất bản: Cary NC : SAS Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1590475216
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8870 Định dạng: CHM
SAS 9.1 language reference : dictionary.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cary NC : SAS Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 619.50285
ISBN: 1590471997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8933 Định dạng: CHM
The Complete Guide to SAS Indexes
Tác giả: A Raithel Michael,
Thông tin xuất bản: kd : SAS Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 1590478495
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12299 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục