Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.2800486 giây)
SAS/GRAPH 9.1 Reference, Volumes I and II
Tác giả: SAS Institute,
Thông tin xuất bản: Cary : SAS , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 1590471954
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8102 Định dạng: CHM
The Complete Guide to SAS Indexes
Tác giả: A Raithel Michael,
Thông tin xuất bản: kd : SAS Publishing , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 1590478495
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12299 Định dạng: PDF
SAS® For Dummies®
Tác giả: McDaniel Stephen,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : Wiley Publishing Inc , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 9780471788324
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15734 Định dạng: PDF
Data Management and Reporting Made Easy with SAS® Learning Edition 2.0
Tác giả: Gupta Sunil K,
Thông tin xuất bản: USA : SAS Institute Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 1590475771
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17362 Định dạng: PDF
IBM® SPSS® Amos™ 21
Tác giả: Arbuckle James L,
Thông tin xuất bản: New York : IBM Corp , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.55
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 222155 Định dạng: PDF
The analyst application [electronic resource].
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cary NC : SAS Institute Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 158025991X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40268 Định dạng: CHM
SPSS for dummies
Tác giả: Griffith Arthur,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 9780470113448
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40652 Định dạng: PDF
SPSS for dummies
Tác giả: Griffith Arthur,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ Chichester : John Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 047048764X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 77303 Định dạng: PDF
SPSS statistics for dummies [electronic resource]
Tác giả: McCormick Keith,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 1118989015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 103366 Định dạng: PDF
The little SAS book [electronic resource] : a primer : a programming approach
Tác giả: Delwiche Lora D,
Thông tin xuất bản: Cary NC : SAS Institute , 2012
Ký hiệu phân loại: 005.55
ISBN: 1612903436
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 104519 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục