Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
Much ado about nothing
Tác giả: William Shakespeare, Claire McEachern
Xuất bản: London: Thomson Learning, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  820
 
New for now 1
Tác giả: Karen Blanchard, Christine Root
Xuất bản: Philippines: Thomson Learning, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
IELTS express. Upper intermediate [kit]
Tác giả: Richard Hallows, Martin Lisboa, Mark Unwin
Xuất bản: Boston Mass: Thomson Learning, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Global economic issues and policies
Tác giả: Joseph P Daniels, David D VanHoose
Xuất bản: Mason Ohio: Thomson Learning, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  337
 
Accounting theory
Tác giả: Ahmed Riahi-Belkaoui
Xuất bản: Australia: Thomson Learning, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Managing sacred sites : service provision and visitor experience
Tác giả: Myra Shackley
Xuất bản: London: Thomson Learning, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
Operations strategy
Tác giả: Donald Waters
Xuất bản: London: Thomson Learning, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4012
 
Educational Psychology : For learning and teaching
Tác giả: Kerri-Lee Krause, Sadra Bochner, Sue Duchesne
Xuất bản: Autraylia: Thomson, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.15
 
An illustrated guide to pruning
Tác giả: Edward F GilmanEdward F Gilman
Xuất bản: Albany NY: Delmar Thomson Learning, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  635.9
 
100% career success
Tác giả: Amy Solomon, Terry Taylor, Lori Tyler
Xuất bản: Clifton Park NY: Thomson Delmar Learning, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục