Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
Serious games [electronic resource] : games that educate, train, and inform
Tác giả: David R Michael, Sande Chen
Xuất bản: Boston MA: Thomson Course Technology PTR, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
The Wiley handbook of learning technology
Tác giả: Nicholas John Rushby, Daniel W Surry
Xuất bản: Chichester UK Malden MA: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.33
 
Art and technology : the practice and influence of art and technology in education
Tác giả: Patricia Fidalgo, Luisa Menano
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701.05
 
The technology toolbelt for teaching [electronic resource]
Tác giả: Susan Manning
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.334
 
Technology enhanced learning : best practices
Tác giả: Miltiadis D Lytras
Xuất bản: Hershey Pa: IGI Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  371.33
 
Educational technology, teacher knowledge, and classroom impact [electronic resource] : a research handbook on frameworks and approaches
Tác giả: Margaret Niess, Christopher R Rakes, Robert N Ronau
Xuất bản: Hershey Pa: IGI Global 701 E Chocolate Avenue Hershey Pennsylvania 17033 USA, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.33
 
Handbook of Research on Instructional Systems and Educational Technology
Tác giả: Terry T Kidd, Lonnie R Morris
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  371.3
 
Digital Media and Technology in Afterschool Programs, Libraries, and Museums
Tác giả: Becky Herr Stephenson, Dan Perkel, Diana Rhoten, Christo Sims
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.152
 
Digital Technology and the Practices of Humanities Research
Tác giả: Jennifer Edmond, Jennifer Edmond
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  001.3072
 
Uses of Technology in Upper Secondary Mathematics Education
Tác giả: Stephen Hegedus, Corey Brady, Sara Dalton, Colette Laborde, Luis Moreno-Armella, Hans-Stefan Siller, Michal Tabach, Jana Trgalova
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục