Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 94 kết quả
Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care
Tác giả:
Xuất bản: Geneva: World Health Organization, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.788
 
Skin deep : a mind/body program for healthy skin
Tác giả: Ted A Grossbart, Carl Sherman
Xuất bản: Santa Fe NM: Health Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.508
 
Promoting men's mental health
Tác giả: David Conrad, Alan White
Xuất bản: England: Radcliffe Publishing UK, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Caring for adults with mental health problems
Tác giả: Peate I Chelvanayagam
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WM 140
 
Physical health and well-being in mental health nursing : clinical skills for practice
Tác giả: Michael Nash
Xuất bản: : Open University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.890231
 
Physical health and well-being in mental health nursing : clinical skills for practice [electronic resource]
Tác giả: Michael Nash
Xuất bản: Maidenhead England: Open University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.890231
 
Physical activity and mental health
Tác giả: Angela Clow, Sarah Edmunds
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.82
 
Health and wellness in the Renaissance and Enlightenment
Tác giả: Joseph Patrick Byrne
Xuất bản: Santa Barbara California: Greenwood an imprint of ABCCLIO LLC, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.9
 
Health, wellbeing, competence, and aging
Tác giả: Ping-Chung Leung
Xuất bản: New Jersey: World Scientific, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.2
 
Mental Health and Well-Being in Animals
Tác giả: Franklin D Mcmillan
Xuất bản: Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.0893
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục