Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 73 kết quả
Plant biotechnology
Tác giả: William G Hopkins
Xuất bản: New York: Chelsea House, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Biotechnology of Crucifers [electronic resource]
Tác giả: Surinder Kumar Gupta
Xuất bản: New York NY: Springer New York Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Plant biotechnology and transgenic plants
Tác giả: W Barz, Kirsi-Marja Oksman-Caldentey
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5
 
Biotechnology and Biodiversity [electronic resource]
Tác giả: M R Ahuja, KG Ramawat
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.95
 
Plant breeding and biotechnology : societal context and the future of agriculture
Tác giả: Denis J Murphy
Xuất bản: Cambridge: New York Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.52
 
Biotechnology and plant genetic resources : conservation and use
Tác giả: J A Callow, H J Newbury, Brian Ford-Lloyd
Xuất bản: Oxon New York: CAB International, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5
 
Plant pathogen resistance biotechnology
Tác giả: D Collinge
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Blackwell, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Plant pathogen resistance biotechnology
Tác giả: D B Collinge
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  630
 
Biotechnology of Hairy Root Systems [electronic resource]
Tác giả: Pauline M Doran
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  615
 
Plant biotechnology and genetics : principles, techniques, and applications
Tác giả: C Neal Stewart
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục