Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Handbook of psychology
Tác giả: Donald K Freedheim, Irving B Weiner
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Handbook of psychology
Tác giả: Donald K Freedheim, John A Schinka, Wayne F Velicer, Irving B Weiner
Xuất bản: New York: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  150
 
The Wiley handbook of positive clinical psychology
Tác giả: Judith Johnson, Alex M Wood
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: WileyBlackwell, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
The handbook of attitudes
Tác giả: Albarracin Blair T
Xuất bản: : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  808.042071
 
Handbook of adolescent psychology
Tác giả: Richard M Lerner, Laurence D Steinberg
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.5
 
Handbook of child psychology and developmental science
Tác giả: Richard M Lerner
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.4
 
Handbook of stress : causes, effects, and control
Tác giả: Pascal Heidenreich, Isido Prüter
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155.9042
 
The handbook of clinical adult psychology
Tác giả: S J E Lindsay, Graham E Powell
Xuất bản: London: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
The Wiley handbook of anxiety disorders
Tác giả: Thomas Ehring, Paul M G Emmelkamp
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
The Wiley handbook of developmental psychology in practice [electronic resource] : implementation and impact
Tác giả: Kevin Durkin, H Rudolph Schaffer
Xuất bản: Chichester West Sussex: WileyBlackwell, 2016
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  155
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục